کمترین: 
1590000
بیشترین: 
1596000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1596000
زمان: 
12/24 12:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 24 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1596000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 12:18","price":1590000},{"date":"1396/12/24 12:24","price":1596000}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398