کمترین: 
791000
بیشترین: 
807000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
801000
زمان: 
12/24 14:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 24 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 801000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 11:54","price":807000},{"date":"1396/12/24 12:12","price":791000},{"date":"1396/12/24 12:36","price":800000},{"date":"1396/12/24 13:00","price":799000},{"date":"1396/12/24 14:00","price":801000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398