کمترین: 
790000
بیشترین: 
806000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
800000
زمان: 
12/24 14:00
قیمت نیم سکه امروز 24 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 800000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 11:54","price":806000},{"date":"1396/12/24 12:12","price":790000},{"date":"1396/12/24 12:36","price":799000},{"date":"1396/12/24 13:00","price":798000},{"date":"1396/12/24 14:00","price":800000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398