کمترین: 
1629000
بیشترین: 
1639500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1630000
زمان: 
12/24 16:06
قیمت سکه امامی امروز 24 اسفند 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1630000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 10:06","price":1639500},{"date":"1396/12/24 11:30","price":1639000},{"date":"1396/12/24 11:54","price":1637000},{"date":"1396/12/24 12:12","price":1636000},{"date":"1396/12/24 12:24","price":1631000},{"date":"1396/12/24 12:30","price":1629000},{"date":"1396/12/24 12:36","price":1630000},{"date":"1396/12/24 12:54","price":1631000},{"date":"1396/12/24 13:12","price":1633000},{"date":"1396/12/24 13:30","price":1634000},{"date":"1396/12/24 13:54","price":1636000},{"date":"1396/12/24 14:00","price":1635500},{"date":"1396/12/24 14:06","price":1635000},{"date":"1396/12/24 14:24","price":1633000},{"date":"1396/12/24 14:36","price":1631000},{"date":"1396/12/24 14:42","price":1631500},{"date":"1396/12/24 16:06","price":1630000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399