کمترین: 
0
بیشترین: 
480.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
480.7
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 480.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":480.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398