کمترین: 
0
بیشترین: 
1338
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1332
زمان: 
12/24 14:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1332 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":1338},{"date":"1396/12/24 11:10","price":1336},{"date":"1396/12/24 11:30","price":1334},{"date":"1396/12/24 14:20","price":1332}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398