کمترین: 
0
بیشترین: 
46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46
زمان: 
12/24 11:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":44},{"date":"1396/12/24 10:10","price":45},{"date":"1396/12/24 11:30","price":46}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399