کمترین: 
0
بیشترین: 
625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625
زمان: 
12/24 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 24 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":625}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398