کمترین: 
0
بیشترین: 
12789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12750
زمان: 
12/24 18:20
قیمت دینار بحرین امروز 24 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 12750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":12600},{"date":"1396/12/24 10:10","price":12750},{"date":"1396/12/24 11:30","price":12701},{"date":"1396/12/24 16:00","price":12748},{"date":"1396/12/24 16:40","price":12750},{"date":"1396/12/24 17:00","price":12789},{"date":"1396/12/24 17:10","price":12748},{"date":"1396/12/24 18:20","price":12750}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398