کمترین: 
0
بیشترین: 
12350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12350
زمان: 
12/24 10:00
قیمت ریال عمان امروز 24 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 12350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":12350}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398