کمترین: 
0
بیشترین: 
1270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1270
زمان: 
12/24 10:00
قیمت ریال عربستان امروز 24 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":1270}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398