کمترین: 
0
بیشترین: 
1005.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005.2
زمان: 
12/24 10:00
قیمت ریال عربستان امروز 24 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1005.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":1005.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398