کمترین: 
0
بیشترین: 
620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610
زمان: 
12/24 10:10
قیمت کرون سوئد امروز 24 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 اسفند 1396 , 610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":620},{"date":"1396/12/24 10:10","price":610}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398