کمترین: 
0
بیشترین: 
5350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5320
زمان: 
12/24 12:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 5320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":5340},{"date":"1396/12/24 10:10","price":5350},{"date":"1396/12/24 11:30","price":5300},{"date":"1396/12/24 12:50","price":5320}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398