کمترین: 
0
بیشترین: 
3750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3750
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 اسفند 1396 , 3750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":3750}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398