کمترین: 
0
بیشترین: 
1312
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1311
زمان: 
12/24 11:10
قیمت لیر ترکیه امروز 24 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":1312},{"date":"1396/12/24 11:10","price":1311}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398