کمترین: 
0
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 4770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":4770}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398