کمترین: 
0
بیشترین: 
784.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
784.7
زمان: 
12/24 10:00
قیمت درام ارمنستان امروز 24 اسفند 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 784.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":784.7},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":784.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399