کمترین: 
0
بیشترین: 
962.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962.9
زمان: 
12/24 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 962.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":962.9},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":962.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398