کمترین: 
0
بیشترین: 
2877.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2877.6
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 اسفند 1396 , 2877.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":2877.6},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":2877.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398