کمترین: 
0
بیشترین: 
58.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.1
زمان: 
12/24 10:00
قیمت روپیه هند امروز 24 اسفند 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 24 اسفند 1396 , 58.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":58.1},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":58.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398