کمترین: 
0
بیشترین: 
318.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
318.1
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دینار عراق امروز 24 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 318.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":318.1},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":318.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399