کمترین: 
0
بیشترین: 
488.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
488.2
زمان: 
12/24 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 24 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 488.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":488.2},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":488.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398