کمترین: 
0
بیشترین: 
461.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
461.1
زمان: 
12/24 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 24 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 اسفند 1396 , 461.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":461.1},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":461.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399