کمترین: 
0
بیشترین: 
2910.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2910.8
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 اسفند 1396 , 2910.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":2910.8},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":2910.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398