کمترین: 
0
بیشترین: 
3556.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3556.4
زمان: 
12/24 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 24 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 3556.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":3556.4},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":3556.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398