کمترین: 
0
بیشترین: 
3769.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3769.3
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دلار امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 اسفند 1396 , 3769.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":3769.3},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":3769.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398