کمترین: 
1315.51
بیشترین: 
1327.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315.98
زمان: 
12/24 23:55
قیمت اونس طلا امروز 24 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1315.98 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398