کمترین: 
11.38
بیشترین: 
11.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.38
زمان: 
12/23 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 23 اسفند 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 11.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 16:32","price":11.38}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398