کمترین: 
62.15
بیشترین: 
62.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.15
زمان: 
12/23 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 23 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 62.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 16:32","price":62.15}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398