کمترین: 
1312
بیشترین: 
1314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1312
زمان: 
12/23 14:10
قیمت لیر ترکیه امروز 23 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 14:00","price":1314},{"date":"1396/12/23 14:10","price":1312}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398