کمترین: 
2940
بیشترین: 
2945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2945
زمان: 
12/23 14:30
قیمت منات آذربایجان امروز 23 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 2945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 13:50","price":2940},{"date":"1396/12/23 14:30","price":2945}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398