کمترین: 
791000
بیشترین: 
811000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
808000
زمان: 
12/23 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 23 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 808000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 12:12","price":791000},{"date":"1396/12/23 12:30","price":799000},{"date":"1396/12/23 12:42","price":803000},{"date":"1396/12/23 13:24","price":804000},{"date":"1396/12/23 13:36","price":807000},{"date":"1396/12/23 15:12","price":793000},{"date":"1396/12/23 15:24","price":803000},{"date":"1396/12/23 16:12","price":805000},{"date":"1396/12/23 17:00","price":811000},{"date":"1396/12/23 18:06","price":808000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398