کمترین: 
1586000
بیشترین: 
1625000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1609000
زمان: 
12/23 17:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 23 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 23 اسفند 1396 , 1609000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 12:12","price":1586000},{"date":"1396/12/23 12:30","price":1596000},{"date":"1396/12/23 12:42","price":1615000},{"date":"1396/12/23 13:24","price":1625000},{"date":"1396/12/23 15:12","price":1605000},{"date":"1396/12/23 16:12","price":1623000},{"date":"1396/12/23 17:30","price":1609000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398