کمترین: 
495000
بیشترین: 
508000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
508000
زمان: 
12/23 17:00
قیمت ربع سکه امروز 23 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 508000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 12:12","price":498000},{"date":"1396/12/23 12:30","price":501000},{"date":"1396/12/23 13:36","price":504000},{"date":"1396/12/23 15:12","price":495000},{"date":"1396/12/23 16:12","price":504000},{"date":"1396/12/23 17:00","price":508000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398