کمترین: 
788000
بیشترین: 
810000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
807000
زمان: 
12/23 18:06
قیمت نیم سکه امروز 23 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 807000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 12:12","price":788000},{"date":"1396/12/23 12:30","price":796000},{"date":"1396/12/23 12:42","price":800000},{"date":"1396/12/23 13:24","price":801000},{"date":"1396/12/23 13:36","price":804000},{"date":"1396/12/23 15:12","price":790000},{"date":"1396/12/23 15:24","price":800000},{"date":"1396/12/23 16:12","price":804000},{"date":"1396/12/23 17:00","price":810000},{"date":"1396/12/23 18:06","price":807000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398