کمترین: 
1581000
بیشترین: 
1620000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1606000
زمان: 
12/23 17:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 23 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1606000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 12:12","price":1581000},{"date":"1396/12/23 12:30","price":1591000},{"date":"1396/12/23 12:42","price":1610000},{"date":"1396/12/23 13:24","price":1620000},{"date":"1396/12/23 15:12","price":1600000},{"date":"1396/12/23 16:12","price":1620000},{"date":"1396/12/23 17:30","price":1606000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398