کمترین: 
600
بیشترین: 
620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
620
زمان: 
12/23 12:00
قیمت کرون سوئد امروز 23 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 اسفند 1396 , 620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:50","price":605},{"date":"1396/12/23 11:40","price":600},{"date":"1396/12/23 12:00","price":620}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398