کمترین: 
3900
بیشترین: 
3913
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3913
زمان: 
12/23 11:40
قیمت دلار کانادا امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 اسفند 1396 , 3913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:40","price":3900},{"date":"1396/12/23 11:00","price":3910},{"date":"1396/12/23 11:40","price":3913}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398