کمترین: 
95525.9
بیشترین: 
96449.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95525.9
زمان: 
12/23 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 23 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 95525.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:40","price":96449.5},{"date":"1396/12/23 10:50","price":96445.8},{"date":"1396/12/23 11:00","price":96426.2},{"date":"1396/12/23 11:10","price":96412.7},{"date":"1396/12/23 11:20","price":96414.1},{"date":"1396/12/23 11:30","price":96419.7},{"date":"1396/12/23 11:40","price":95676.5},{"date":"1396/12/23 11:50","price":95674.5},{"date":"1396/12/23 12:00","price":95611.2},{"date":"1396/12/23 12:10","price":95600.3},{"date":"1396/12/23 12:20","price":95587.0},{"date":"1396/12/23 12:30","price":95552.9},{"date":"1396/12/23 12:40","price":95525.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398