کمترین: 
5869
بیشترین: 
5874
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5874
زمان: 
12/23 10:50
قیمت یورو امروز 23 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 اسفند 1396 , 5874 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:30","price":5869},{"date":"1396/12/23 10:50","price":5874}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398