کمترین: 
94
بیشترین: 
96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96
زمان: 
12/23 12:10
قیمت روبل روسیه امروز 23 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":94},{"date":"1396/12/23 12:10","price":96}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398