کمترین: 
1338
بیشترین: 
1341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1338
زمان: 
12/23 19:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1338 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":1341},{"date":"1396/12/23 19:40","price":1338}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398