کمترین: 
3900
بیشترین: 
3900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3900
زمان: 
12/23 10:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 اسفند 1396 , 3900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":3900}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398