کمترین: 
5330
بیشترین: 
5340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5340
زمان: 
12/23 12:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 5340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":5330},{"date":"1396/12/23 12:00","price":5340}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398