کمترین: 
3926
بیشترین: 
3945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3939
زمان: 
12/23 13:30
قیمت دلار استرالیا امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 23 اسفند 1396 , 3939 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":3926},{"date":"1396/12/23 10:30","price":3934},{"date":"1396/12/23 10:40","price":3933},{"date":"1396/12/23 11:00","price":3935},{"date":"1396/12/23 11:40","price":3945},{"date":"1396/12/23 12:00","price":3943},{"date":"1396/12/23 13:30","price":3939}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398