کمترین: 
804
بیشترین: 
811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
809
زمان: 
12/23 16:00
قیمت یوان چین امروز 23 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":804},{"date":"1396/12/23 12:10","price":811},{"date":"1396/12/23 16:00","price":809}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398