کمترین: 
2217.3
بیشترین: 
2217.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2217.3
زمان: 
12/23 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 23 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 2217.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":2217.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398