کمترین: 
967.5
بیشترین: 
967.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
967.5
زمان: 
12/23 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 967.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":967.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398