کمترین: 
2876.4
بیشترین: 
2876.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2876.4
زمان: 
12/23 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 اسفند 1396 , 2876.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":2876.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398